Mỗi hộp sữa với công thức NUTRISTRONG cung cấp 25% là sự kết hợp của các vitamin và khoáng chất khác nhằm hỗ trợ xương chắc khỏe giúp trẻ mạnh mẽ mỗi ngày.

Mục đích của công thức NUTRISTRONG là cung cấp cho trẻ những chất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Sự kết hợp của công thức Nutristrong trong sữa nhằm giúp trẻ đạt được lượng nhu cầu nhất định về vitamin và khoáng chất cần thiết mỗi ngày.